Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση

Μαθηματική Επιθεώρηση 
Εκδόσεις Ε.Μ.Ε.

Τεύχος 1
1.Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
2.Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ
3.ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
4.ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
5.ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ-ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ


Τεύχος 2
1. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1974
2. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΥΧΗΣ - Η ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΘΕΩΡΙΑΣ
3. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ Π
4. ΚΥΡΤΑΙ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ


Τεύχος 3
1. ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΑ BOOLE
2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ S(3)


Τεύχος 4
1. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
2. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
3. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΣ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ
4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ


Τεύχος 5
1. ΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ
2. ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
3. ΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
4. Ο ΦΟΡΜΑΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ
5. ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ
6. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ


Τεύχος 6
1. ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
3. Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ
4. ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
5. ΠΕΡΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ


Τεύχος 7
1. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
3. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ NICOLAS BOURBAKI
4. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ FERMAT ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ WILSON ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ
5. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΓΝΩΡΙΣΑ
6. ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
7. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ


Τεύχος 8
1. Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ JOHS VON NEUMAN
2. EMMY NOETHER
3. ΚΑΛΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
4. ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
5. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ Η/Υ
6. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ
7. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 3-ΔΙΑΣΤΑΤΟ ΧΩΡΟ
8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΣΕ ΑΠΛΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ
9. ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ


Τεύχος 9
1.Συναρτησιακή Ανάλυση
2. Μαθηματικά και Αισθητική
3. Η ανακάλυψη των τετράδων του Hamilton
4. Ρητοί αριθμοί σε σύστημα αρίθμησης με βάση ρ (ακέραιος>1)
5. Λύση του προβλήματος των τεσσάρων χρωμάτων
6. Μαθηματική μελέτη της σκεδάσεως ακτίνων Χ από την κύρια ελικα του DNA
7. Πώς να καλύψουμε ένα επίπεδο με πολύγωνα
8. Κάλυψη επιπέδου με κανονικά πολύγωνα


Τεύχος 10
1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
2. Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ FUNDAMENTA MATHEMATICAE
3. ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
4. ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΦΑΝΤΙΚΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ x^2+m^2=y^n


Τεύχος 11
1. Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟΘΕΩΡΙΑΣ
2. ΜΗ ΚΑΝΤΟΡΙΑΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ
3. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΤΟΥ CANTOR
4. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ HILBERT:Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ
5. Η ΕΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ SOUSLIN
6. Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ GODEL


Τεύχος 12
1. ΑΛΓΕΒΡΑ
2. ΤΟ ΑΠΕΙΡΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΖΩΗΣ
4. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΜΕΤΡΙΚΗ
5. ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ TAYLOR
6. ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ
7. ΤΥΧΑΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ


Τεύχος 13
1. ΘΕΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ
2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
3. ΑΣΑΦΗ ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΑΣΑΦΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ
4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΟΡΦΙΣΜΟΙ
5. ΑΡΙΘΜΟΘΕΩΡΙΑ:ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
6. ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ


Τεύχος 14
1. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
2. Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ GIRAULT ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
3. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΜΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ;ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ
4. ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΣΥΜΠΑΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
5. ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΓΙΑ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
6. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ GALOIS
7. Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ
8. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΜΑΡ ΚΑΓΙΑΜ
9. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ


Τεύχος 15
1. ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ NON-STANDARD ΑΝΑΛΥΣΗ
3. ΙΣΟΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΣΗ
4. ΜΙΑ ΔΙΠΛΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ
5. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑ MODV ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι : Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΑΛΥΛΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ


Τεύχος 16
1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ
2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΙ
3. ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΕΣ


Τεύχος 17
1.Ομοπαράλληλη Αναλυτική Γεωμετρία
2. Εφαρμογές των Μαρκοβιανών Αλυσίδων
3. Εισαγωγή στη θεωρία των Κατανομών (DISTRIBUTIONS) (Μαθηματικός ορισμός, ιδιότητες και φυσικές αντιστοιχίες.
4. Μαθηματικά Μοντέλα Διεθνών Ανταγωνισμών στους εξοπλισμούς.
5. Θεωρία Δειγματοληψίας Ανασκόπηση και σύγχρονες Κατευθύνσεις.
6. Οι θεμελιακές μαθηματικές έννοιες των δυο ένα. Στη ροή της διαλεκτικής πορείας της ανθρώπινης Σκέψης.
7. Ανισότητες


Τεύχος 18
1. Οι δυο διαφορετικοί τρόποι έκφρασης του θεωρήματος BUDAN-FOURIER και οι συνέπειές τους
2. Οι αριθμοί του STIRLING.
3. Δύναμη σημείου προς κύκλο και σφαίρα.
4. Δύο μεγάλα ερωτηματικά.
5. Η επίδραση της OLGA TAUSSKY-TODD στη θεωρία πινάκων.


Τεύχος 19
1. Εισαγωγή στη συναρτησιακή ανάλυση
2. Γραφήματα κανονικής αποστάσεως με πίνακα περιγραφής Β και άρτιο βαθμό κορυφής
3. Μαθηματική θεμελίωση της μη τοπικής θεωρίας του συνεχούς


Τεύχος 20
1. ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ GALOIS
2. ΘΕΩΡΙΑ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ
3. ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ


Τεύχος 21
1. Αριστείδης Πάλλας
2. "Μοντέρνα Μαθηματικά". Ένα εκπαιδευτικό και φιλοσοφικό λάθος;
3. Πρέπει να διδάσκουμε "Μοντέρνα Μαθηματικά";
4. Αλλαγή της Μαθηματικής εκπαίδευσης μετά το 1950. Ιδέες και Πραγματοποίηση. Γαλλία. "Οι μεταρρυθμίσεις της διδασκαλίας των μαθηματικών στη Γαλλία".
5. Η εις άτοπον απαγωγή.
6. Ιστορική Αναδρομή στους Μιγαδικούς Αριθμούς.
7. Μια άλυσος του Markov για εκπαιδευτικό Προγραμματισμό.


Τεύχος 22
1. Λογική εναντίον Παιδαγωγικής.
2. Μια στοχαστική προσέγγιση του αντίστροφου ενός Πίνακα.
3. Οι ομάδες και οι Πίνακες στα γραφήματα.
4. Ταλαντούμενα Ολοκληρώματα.
5. Το θεώρημα των Borsuk και Ulam και μερικές εφαρμογές του.
6. Το αδύνατο της ταυτότητας χ^ν+ψ^ν=ζ^ν , νεΝ-{1,2} και το πρόβλημα του Fermat.
7. Σχετικά με το πέρασμα από την παραδοσιακή στη σύγχρονη Φυσική.


Τεύχος 23
1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Στατιστική Θεωρία.
2. Παραδείγματα Προβλημάτων Παρεμβολής
3. Η Γραμμική Διοφαντική Εξίσωση: α1χ1+α2χ2+...+ανχν=κ
4. Τα σύγχρονα Μαθηματικά και τα Μαθηματικά στο σύγχρονο σχολείο.
5. Θεωρία των Καταστροφών, Μια σύγχρονη Παρουσίαση.


Τεύχος 24
1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
2. ΙΣΧΥΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
3. ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ
4. Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ
5. ΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ


Τεύχος 25
1.Η Αξιωματική Μέθοδος στα Μαθηματικά της Μέσης Εκπαίδευσης: μας είναι πράγματι απαραίτητη;
2. Η χρήση των μικρο-κομπιούτερς στη δισασκαλια των Μαθηματικών.
3. Η Καινούρια Κρίση στα Μαθηματικά του Σχολείου.
4. Εισαγωγή σε μια Γενική Θεωρία Ανισοτήτων.
5. Τα "Νεα Μαθηματικά"
6. Leonard Euler (1707-1783). Αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από το θάνατό του.
7. Η Σύγχρονη Λογική ως Φιλοσοφία των Μαθηματικών.


Τεύχος 26
1.Αξιωματική Μέθοδος Διδασκαλίας και Ιστορική Πραγματικότητα
2. Οι άρρητοι αριθμοί.
3. Το πρόβλημα των Τεσσάρων Χρωμάτων και οι Φιλοσοφικές του Διαστάσεις.
4. Απλές Κλειστές Πολυγωνικές Γραμμές στο Επίπεδο. Απλά Επίπεδα Πολύγωνα και στο Εμβαδό τους
5. Μαθηματική Δημιουργία
6. Ισοτιμίες Αριθμών και μερικές εφαρμογές τους.
7. Σύγχρονες Κατευθύνσεις στα Σχολικά Μαθηματικά.
8. Εφαρμογές του δεύτερου αξιώματος της γραμμικής διάταξης του R.


Τεύχος 27
1. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΗ
2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
3. ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
4. ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΟΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
5. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
6. Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
7. ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ


Τεύχος 28
1. Ο Πυθαγόρας από Πολιτικοθρησκευτική Πλευρά.
2. Σχεδιασμός Διδασκαλίας Μαθηματικών.
3. Χρυσή Τομή-Fibonacci-Λαγοί και Λουλούδια.
4. Ευφυία και Μαθηματικές Ικανότητες.


Τεύχος 29
1. Ο Πυθαγόρας από Πολιτικοθρησκευτική Πλευρά
2. Σχεδιασμός Διδασκαλίας Μαθηματικών
3. Χρυσή Τομή-Fibonacci-Λαγοί και Λουλούδια
4. Ευφυία και Μαθηματικές Ικανότητες


Τεύχος 30
1. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
2. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
3. ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
4. Η ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ
5. Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ


Τεύχος 31
1. ΝΑ ΦΥΓΕΙ Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
2. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ...ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΤΑΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΑ
3. ΕΝΟΡΑΤΙΚΟΣ-ΦΟΡΜΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ GODEL
4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
5. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ''ΔΥΝΑΜΗ'' ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
6. ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΛΓΕΒΡΙΚΟΙ ΑΡΡΗΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΟΛΟ
7. ΤΥΠΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
8. ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ
9. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ


Τεύχος 32
1. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ RIEMANN ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ
2. ΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ FERMAT ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ
3. Ο COXETER ΕΙΝΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΗΣ
4. Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ... ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ JORDAN
5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ Μ.Ε.Τ31
6. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
7. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
8. Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΩΝ


Τεύχος 33
1. Τα "πλασματικά"προβλήματα των Αριθμητικών του Διόφαντου.
2. Ορολογικές βάσεις δεδομένων.
3. Μια επισκόπηση πάνω στα Δυναμικά συστήματα και διαφορικές εξισώσεις.
4. Προβλήματα ακροτάτων σε κυρτά σύνολα.
5. Ιστορικά Προβλήματα Στοιχειωδών Μαθηματικών.


Τεύχος 34
1.Ομιλία του Ακαδημαϊκού sergei Petrovic Novikov
2. Η Μηχανική της Ανθρώπινης Κίνησης
3. Θεωρία άριστου ελέγχου και Οικονομία
4. Διαφορικές εξισώσεις χωρίς μονοσήμαντο
5. Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο απλού γραφήματος
6. Εξέλιξη των Μαθηματικών εννοιών
7. Ιστορικά Προβλήματα Στοιχειωδών Μαθηματικών


Τεύχος 35
1. ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΦΟΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ
2. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΡΗΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
3. ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
4. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ
5. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
6. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
7. ΟΥΓΓΡΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
8. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΩΝ Τ32
9. Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΔΑΔΩΝ


Τεύχος 36
1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
2. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
4. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
5. ΑΛΓΕΒΡΑ BOOLE ΚΑΙ ΕΚΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΦΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
7. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ GODEL
8. ΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΗΜΙΡΟΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟ ΤΥΠΟ
9. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΩΝΥΜΙΚΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
10. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
11. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ


Τεύχος 37
1. Η πληροφορική καθορίζει τη δομή όλων των Επιστημών
2. Η διδασκαλία της Γεωμετρίας στα σχολεία. Επίπεδα P.M.Van Hiele
3. Εφαρμογές των μεθόδων της στοιχειώδους προβολικής γεωμετρίας στην επίλυση προβλημάτων της Ευκλείδιας Γεωμετρίας
4. Παρατήρηση σε ένα όριο
5. Η ιστορική ανάπτυξη της Αλγεβρικής Γεωμετρίας
6. Η απόδειξη στα Μαθηματικά


Τεύχος 38
1. Μαθηματικά και Πληροφορική: Το πρόγραμμα EUROMATH
2. Βελτιστοποίηση: Αλγόριθμοι και βιβλιοθήκες λογισμικού
3. Μέθοδος επίλυσης μη-γραμμικών παραβολικών εξισώσεων σε συστήματα πολεπεξεργασίας
4. O Ηρακλής και η Ύδρα
5. Η εξίσωση του CHAITIN: μια επέκταση του θεωρήματος του GOEDEL
6. Μαθηματικά και Πληροφορική: Άλγεβρα Υπολογιστών
7. Ασφάλεια έξυπνων καρτών


Τεύχος 39
1. Οι Γνώσεις των Τελειόφοιτων του Δημοτικού στη Γεωμετρία. Μια συγκριτική έρευνα
2. Η Συμβολή της Εκπαίδευσης στην Οικονομική Ανάπτυξη
3. Οι Στροφές στο Επίπεδο και τον Χώρο, οι Μιγαδικοί Αριθμοί και τα Τετράνυα του Hamilton
4. Ο υπολογισμός του εμβαδού κυκλικού δίσκου


Τεύχος 40
1. Το άρθρο αυτό ασχολείται με βασικές θεμελιώδεις έννοιες των μαθηματικών όπως κλασματικός αριθμός, ρητός αριθμός, δεκαδικός αριθμός που παρουσιάζονται στην καθημερινή ζωή, και δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως απο μαθηματικής σκοπιάς.
2. Κράτος - Ιδεολογία και ο Πολιτικός ρόλος του εκπαιδευτικού.
3. Αναμενόμενη χρησιμότητα ποσοστιαίας ασφάλισης.
4. Αρχιμήδης: Η ζωή και το έργο του


Τεύχος 41
1.Έννοιες ανταφάλισης
2. Στοιχειώδεις Μετασχηματισμοί Γραμμών
3. Ιδιωτική και Κοινωνική αποδοτικότητα της Εκπαίδευσης
4. Σκέψεις γύρω από το ρόλο της Αναπαράστασης στη διδασκαλία των Μαθηματικών
5. Οι ψυχολογικές βάσεις της διδακτικής των Μαθηματικών
6. Η καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης ως συνεχή συνάρτηση του Χρόνου.


Τεύχος 42
1. Ταξινόμηση όλων των ομάδων με τάξη Ρ^2, όπου Ρ,q πρώτοι αριθμοί και Ρ
2. Μια εφαρμογή της μέσης απόλυτης απόκλισης στη μέτρηση του κινδύνου
3. Θεωρήματα Σταθερού Σημείου και Διαφορικές Εξισώσεις. (Από τα κλασικά στα....μοντέρνα)
4. Μετρικές Einstein σε ομογενείς χώρους


Τεύχος 43
1.Χάος-Fractals-Δυναμικά Συστήματα
2. Στοιχεία από τη θεωρία των Fractals
3. Μια προσπάθεια αλλαγής του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο.
4. Τι είναι τα Μαθηματικά
5. Ένα μοντέλο της αναμενόμενης αρχικής αξίας του Ευρωπαϊκού Χρηματοοικονομικού Δικαιώματος.
6. Οι εξάδες του Λόττο και οι επαλαμβανόμενοι αριθμοί
7. Ένταση Τόκου και Τελική Αξία Συνεχούς Κεφαλαιοποίησης


Τεύχος 44
1. Η Γεωμετρία των Fractals
2. Αξιωματική Μέθοδος και Ανεξαρτησία των Αξιωμάτων
3. Μεγάλες Τομές Εκτενών Συνόλων
4. Εφαρμογές μιας βασικής σχέσης της Τανυστικής Άλγεβρας.
5. Ένα στοχαστικό υπόδειγμα του τόκου συνεχούς κεφαλαιοποίησης
6. Μετανεωτερικότητα και η θέση των Φυσικών Επιστημών στο Σχολικό Πρόγραμμα. Γνωσιολογικό Σχεδίασμα συγκριτικής Σπουδής Πολιτικών Εκπαίδευσης.


Τεύχος 45
1. Με αφορμή μια άσκηση σχολικού βιβλίου
2. Λογικά Συστήματα και Κατηγορίες
3. Οι ανισότητες Hoelder και Μινκοςσκι σε μετρήσιμους χώρους.
4. Ένα στοχαστικό υπόδειγμα τόκου ειδικών καταθέσεων
5. Το θεώρημα του B. Jacobson και οι εφαρμογές του
6. Μια μέθοδος προσδιορισμού της πολλαπλότητας μιας ρίζας ενός πολυωνύμου.
7. Λύση Προβλημάτων Πρόσθεσης και Αφαίρεσης: Οι Δυνατότητες των παιδιών όταν έρχονται στο Δημοτικό Σχολείο
8. H Ασφαλιστική Επιχείρηση ως Επένδυση. - Ένα μοντέλο της Σχέσης Ασφαλίστρων και Αγορών Κεφαλαίου.


Τεύχος 46
1. ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ LORENTZ
2. ΕΝΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
3. ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΣΕ ΙΣΕΜΒΑΔΙΚΑ ΤΡΙΓΩΝΑ
4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΟΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
5. ΜΙΑ ΚΛΑΣΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
6. ΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
7. ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
8. ΔΙΑΣΤΑΣΗ : Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΑΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ


Τεύχος 47
1. Προσδιορισμός του αναγκαίου μεγέθους αύξησης των πωλήσεων το οποίο απαιτείται για να διασφαλιστούν τα έσοδα των επιχειρήσεων από την παροχή εκπτώσεων
2. Οι καμπύλες σαν πολλαπλότητες
3. Ο Ρόλος των προβλημάτων στη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών
4. Μια προσέγγιση του μήκους μιας καμπύλης γραμμής με το ορισμένο ολοκλήρωμα
5. Μελέτη επάνω στα παράδοξα της κίνησης του Ζήνωνα του Ελεάτη


Τεύχος 48
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
3. ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΘΕΩΡΙΑ
4. ΑΡΙΘΜΟΙ BERNOULLI ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΘΕΩΡΗΜΑ PICK
5. ΜΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
6. ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΥ


Τεύχος 49-50
1. Μια στοιχειώδης απόδειξη του θεωρήματος Lagrance
2. Απο τις εξισώσεις του Maxwell στις εξισώσεις Yang-Mills
3. Συμπαγούς τύπου σύνολα στη μη Αρχιμήδεια συναρτησιακή ανάλυση
4. ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ . Μαθηματική θεμελίωση των κοσμολογικών προτύπων
5. Πρόταση θεμάτων σε διεθνείς μαθηματικές Ολυμπιάδες,Προετοιμασία Ολυμπιακών Ομάδων.
6. Σπουδή των Δυναμικών Συστημάτων με χρήση της θεωρίας κατηγοριών και τόπων
7. Οι μαθηματικές γνώσεις των παιδιών της Γ'τάξης Δημοτικού σχολείου σχετικά με την αξία θέσης ψηφίου, την πρόσθεση και την αφαίρεση τριψηφίων αριθμών.
8. "Μετά από τους ρητούς... οι άρρητοι. Μια εναλλακτική πρόταση εισαγωγής των άρρήτων στο Γυμνάσιο".


Τεύχος 51
1. Μια περιδιάβαση στη Θεωρία Αριθμών.
2. Η Θεωρία Σφαλμάτων και η Σημασία της στα Σύγχρονα Μαθηματικά, την Επιστήμη και την Τεχνολογία.
3. Τα Μαθηματικά στο κατώφλι του 2000.
4. Η Μαθηματική Παιδεία στο Λύκειο και οι Απαιτήσεις του Ε.Μ.Πολυτεχνείου
5. Οι Προκλήσεις της Εποχής μας και η πρόσφατη Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση.
6. Τρία ερωτήματα για την "μεταρρύθμιση".
7. Αναλυτικά Προγράμματα των Μαθηματικών και οι Ανάγκες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
8. Διαμερίσεις Ακεραίων σε Διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες.
9. Ανάλυση Κόστους της Δευεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Τεύχος 52
1. Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία &Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά.
2. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
3. Οι ιδέες των παιδιών της Ε΄και ΣΤ΄τάξης του Δημοτικού για την έννοια της Πιθανότητας.
4. Τα Μαθηματικά (και) ως έναυσμα/παρώθηση στην επιστημονική μέθοδο και στην εκπαιδευτική διαδικασία.
5. Τα εκπαιδευτικά οράματα στα χρόνια του αγώνα, η εκπαιδευτική πολιτική του Καποδίστρια και τα διατάγματα της αντιβασιλείας για την εκπαίδευση.


Τεύχος 53
1. ΡΥΘΜΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ
2. ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
4. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ:Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ
5. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
6. ΠΟΛΥΠΛΗΘΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΣΦΑΙΡΩΤΑ ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ ΣΤΟ ΓΑΛΑΞΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΝΕΦΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΓΕΛΑΝΟΥ
7.  ΤΟΤΕΜ ΚΑΙ ΤΑΜΠΟΥ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
8. ΑΣΑΦΗ ΣΥΝΟΛΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Τεύχος 54
1. Τα μαθηματικά του σχολείου και ο πραγματικός κόσμος: πώς θα συνδυάσουμε Θεωρία και Πράξη
2. A new Logistical Approach to Management of Export/Import Operations in a National Economics.
3. L^p - Inequalities for Hansdorff. Transformations and Exchangeable Random Variables.
4. Σχέση μεταξύ όγκου και εμβαδού επιφάνειας σφαίρας
5. Οικονομική Μεγέθυνση στο "Διμοτομειακό Μοντέλο"
6. Μιγαδικές και Υπερμιγαδικές δομές πάνω σε πολλαπλότητες.
7. Περί αλληλοκαταδιωκομένων εντόμων.
8. Τα έμπειρα συστήματα στην Εκπαίδευση. Η ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία Μαθηματικών εννοιών.
9. Τρόποι με τους οποίους σχετίζονται οι καθηγητές μαθηματικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους μαθητές τους.
10.Τι συμβαίνει στη "Χαοτική"περιοχή;
11.Η συμβολή του πρότυπου συμμετοχής στη διοίκηση των πανεπιστημιακών οργανώσεων.


Τεύχος 55
1. Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή. Μια παγκόσμια διαδρομή.
2. Η Αποδοτικότητα των Κοινωνικών Επενδύσεων στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση κατά Κατεύθυνση Σπουδών.
3. Πρόσβαση σε Βιβλιογραφία Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Εισαγωγή στο MATHDI.
4. Οι συνέπειες από την κατάργηση της Ευκλειδείου Γεωμετρίας στη μέση εκπαίδευση της Κύπρου ή Είναι άραγε νεκρός ο Ευκλείδης;
5. Η ανάπτυξη της Διδασκαλίας των Μαθηματικών: Ο εκπαιδευτικός ως το κέντρο της αλλαγής.
6. ΙΝΤΕΡΑΞΙΟΝΙΣΜΟΣ. Η γλώσσα και η επικοινωνία στη Διδακτική των Μαθηματικών
7. Large Intrastructure in Mathematics Enhanced Services
8. Αριθμητική επίλυση μη-γραμμικών συνήθων διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης
9.  Παραγοντοποίηση Πολυωνυμικών Πινάκων
10.Εφαρμογές μιας Βασικής Σχέσης της Τανυστικής Άλγεβρας II
11.Η ανάπτυξη της κατανόησης στα Μαθηματικά: πώς μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε και να την αναπαραστήσουμε;
12.Νέες Τεχνολογίες-Εκπαίδευση και η Συμβολή τους στην Οικονομική Ανάπτυξη


Τεύχος 56
1.Εκτίμηση του ποσοστού ενός ονόματος από τον ανδρικό ή το γυναικείο πληθυσμό με τη χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου.
2. Φως εξ ανατολών: Ο Μαθηματικός Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή και το Ελληνικό Πανεπιστήμιο της Σμύρνης.
3. Η "κατά συστάδες"δειγματοληψία
4. Η αξιοποίηση της θεωρίας Van Hiele στην κατανόηση Γεωμετρικών Εννοιών της Α'Γυμνασίου με τη βοήθεια εκπαιδευτικού Λογοσμικού.
5. Realization of a video-conferent system
6. Κριτική Αποτίμηση της Μαθηματικής Βάσης Δεδομένων Zentrablatt Math
7. Bulgarian winter competitions in Mathematics, Informatics and Mathematical Linguistics
8. Η Διδασκαλία των Μαθηματικών και Κοινωνικές Προκλήσεις


Τεύχος 57
1. Διακριτός (και όχι μόνον) Λογισμός (Discrete Calculus)
2. Η Συμβολή της Γλώσσας LOGO στη Κατανόηση Μαθηματικών Εννοιών στην Α'Τάξη του Γυμνασίου.
3. Ανάλυση του Κοινωνικού Κόστους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
4. Γυναίκες και Μαθηματικά
5. Διαδικασίες διαμόρφωσης και υλοποίησης των προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
6. Ο Ρόλος της Απόδειξης σε Βασικές Φιλοσοφικές Θεωρίες
7. Η Λύση της Εξίσωσης x^2+y^2=z^2 στο Σύνολο των Θετικών Ακεραίων και η Σπουδαιότητα του Πυθαγορείου Θεωρήματος.


Τεύχος 58
1.Η διδασκαλία των Μαθηματικών σε μια πολυπολιτισμική τάξη: Προς μια ανατροπή του αρνητικού νοήματος της πολιτισμικής διαφοράς.


Τεύχος 59
1. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο μεταίχμιο του 19ου αιώνα: Μαθηματικά και Μαθηματικοί
2. Παραμετρικές πολλαπλότητες και η διαφορο-γεωμετρική δομή τους.
3. Η Έννοια του Απείρου στην Ευκλείδεια Γεωμετρία
4. Η ποιότητα και η διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (εννοιολογική, θεωρητική και πρακτική προσέγγιση του "ποιοτικού Πανεπιστημίου").
5. Πρότυπα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Μονάδων
6. Μεθόδιος Ανθρακίτης, ένας πρόδρομος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.
7. Το Πυθαγόρειο Θεώρημα σε Καμπύλο Χωροχρόνο


Τεύχος 60
1. Συγκριτική Αξιολόγηση Διδασκαλίας Μαθηματικών στο Συμβατικό Πανεπιστήμιο και στην Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
2. Συνάρτηση Ελαχιστοποίησης Κόστους για τον Έλεγχο της Ρύπανσης των Υδάτων -Καθορισμός Μεταβλητών και Συντελεστών Επίδρασης
3. Σφαιρικές Αρμονικές Συναρτήσεις - Μια παρουσίαση ορισμένων αποτελεσμάτων που συχνά διαφεύγουν της προσοχής μας
4. Οι επτά ομάδες συμμετρίας των διακοσμητικών ταινιών
5. Μια εφαρμογή του θεωρήματος των Cayley-Hamilton
6. Γονείς, μαθητές, δάσκαλοι και μαθηματικά
7. Μια προσπάθεια γενίκευσης των στατιστικών κατανομών Fermi-Dirac και Bose-Einstein
8. Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στα μαθηματικά με τη χρήση λογισμικών "Ανοικτού Περιβάλλοντος"


Τεύχος 61
1. Ο μαθηματικός KARL MARX
2. Εκπαιδευτική Μοντελοποίηση και στοχαστικά μοντέλα.
3. Συμβολή των μαθηματικών στη λειτουργία των χρηματιστηριακών παραγώγων.
4. Μια προσέγγιση του κόστους της εκπαίδευσης του προσωπικού μιας επιχείρησης.
5.  Εμμανουήλ Γλυζώνης (1530-1596). Η ¨Λογαριαστική¨
6. Η επίδραση εκπαιδευτικού λογισμικού βασισμένου στο μοντέλο Van Hiele στη συνεισφορά της ικανότητας μαθητών σε γεωμετρικές έννοιες που διδάσκονται για πρώτη φορά.
7. Συνεργατική μάθηση και γλώσσα Logo στο δημοτικό σχολείο.


Τεύχος 62
1. Ο λογάριθμος, το e και το οικολογικό μήνυμα.
2. Η γένεση και ο ρόλος του μηδενός στα συστήματα αρίθμησης των Βαβυλωνίων, των Μάγια, των Κινέζων και των Ινδών.
3. Αξιολόγηση Μαθητών : Eρευνητική Προσέγγιση με χρήση μεθόδων της παραγωντικής ανάλυσης.
4. Οι αντιλήψεις των μαθητών της Α'λυκείου για τη μεταβλητή
5. The Education of mathematics in Bulgaria
6. Τοπολογικές ομάδες και μέτρο HAAR


Τεύχος 63
1. Κβαντικοί υπολογιστές
2. Εύρεση των εστιών των κωνικών τομών από το περίγραμμα τους
3. Ογδόντα χρόνια υπολογιστικών γωνιακών σχέσεων σε τρίγωνα και τετράπλευρα
4. Η χρήση του μοντέλου των μερικά παρατηρήσιμων Μαρκοβιανών αλυσίδων (P.O.M.D.P.S) σε διαδικασίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών συστημάτων
5. Μία παρουσίαση θεμάτων, προβλημάτων, μεταβολών στη Ρημάννια Γεωμετρία
6. Η πρώτη μεγάλη κρίση στην ιστορία των Μαθηματικών. Ο αριθμός ρίζα 2 είναι άρρητος. Δέκα διαφορετικές αποδείξεις
7. Προσεγγίσεις στο περιεχόμενο της Γεωμετρίας και Εναλλακτικές Προσεγγίσεις της με τη βοήθεια Υπολογιστών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές .