Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Διδακτική Μαθηματικών - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Συνοπτικές σημειώσεις του μαθήματος
Διδακτική μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Ρόδος 2005
Φραγκίσκος Καλαβάσης-Σταύρος Ορφανός

Περιεχόμενα   

Α΄ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                                                             
Β΄  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΤΟΥ  ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
Γ΄  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ              
Δ΄ ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΛΟΓΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ                                              
Ε΄  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ                                                  
Στ΄   ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ                                                               

Ζ΄  ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥΣ                     

Η΄  ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ                           
Θ΄   Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ                                                     
Ι΄    ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ                                                               
ΙΑ’ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΚΗΣ                                                                                     
ΙΒ΄  ΣΧΕΤΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

                                                               

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές .