Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Μαθηματικά Β Λυκείου Ύλη επιλογής - ΟΕΔΒ 1979

Μαθηματικά Β Λυκείου Ύλη επιλογής - ΟΕΔΒ 1979
Συγγραφείς: Κ. Ιορδανίδης, Δ. Λ. Καραγεώργος, Κ. Κωστάκης, Α. Μακρίδης, Β. Νασόπουλος
ΟΕΔΒ 1979




ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κεφ. Ι. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
1. Το σύνολο C των μιγαδικών αριθμών
2. Γεωμετρική παράσταση των μιγαδικών αριθμών
3. Γεωμετρικές εφαρμογές του μέτρου των μιγαδικών αριθμών
4. Πολικές συντεταγμένες μιγαδικού αριθμού
5. Τριγωνομετρική μορφή μιγαδικού αριθμού
6. Ρίζες των μιγαδικών αριθμών
7. Σύντομη ανακεφαλαίωση
8. Ασκήσεις για επανάληψη
Κεφ. II. ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
1. Διμελείς πράξεις
2. Ημιομάδες - Ομάδες
3. Δακτύλιοι
4. Σώματα
5. Διανυσματικοί χώροι
6. Σύντομη ανακεφαλαίωση
7. Ασκήσεις για επανάληψη
Κεφ. III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ
1. Διαιρετότητα στο σύνολο Z
2. Ακέραιες λύσεις της εξισώσεως αx+βy=γ (α,β,γεΖ)
3. Σύντομη ανακεφαλαίωση
4. Ασκήσεις για επανάληψη
Κεφ. IV. ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ
1. Το σύνολο C(x) των πολυωνύμων
2. Διαιρετότητα πολυωνύμων
3. Αριθμητική τιμή των πολυωνύμων
4. Θεωρήματα σχετικά με τις ρίζες των πολυωνύμων
5. Εξισώσεις 3ου και 4ου βαθμού
6. Διερεύνηση εξισώσεων και ανισώσεων
7. Σύντομη ανακεφαλαίωση
8. Ασκήσεις για επανάληψη
Κεφ. V. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ
1. Τριγωνομετρικά συστήματα
2. Τριγωνομετρικές ανισώσεις
3. Σύντομη ανακεφαλαίωση
4. Ασκήσεις για επανάληψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Υποδείξεις για τη λύση των ασκήσεων - Απαντήσεις

Ευχαριστούμε πολύ τον Noru.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές .