Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Μαθηματικά Γ τάξης ΕΠΑ.Λ. 2ου κύκλου - Σχολικό βιβλίο ΟΕΒΔ

Μαθηματικά Γ τάξης ΕΠΑ.Λ. 2ου κύκλου
Σχολικό βιβλίο ΟΕΒΔ

Περιεχόμενα
1. Κεφάλαιο Πίνακες - Γραμμικά συστήματα
2. Κεφάλαιο Περιγραφική στατιστική
3. Κεφάλαιο Όριο - Συνέχεια συνάρτησης
4. Κεφάλαιο Στοιχεία Διαφορικού λογισμού
5. Κεφάλαιο Στοιχεία Ολοκληρωτικού λογισμού
Λύσεις των ασκήσεων
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο όρων

Στην Αμερική ενδιαφέρονται για τους αρχαίους Έλληνες μαθηματικούς!


Παίρνουν από αυτούς διδάγματα για την οικονομία τους, ενώ στην Ελλάδα τους αγνοούμε!
Οι Αμερικάνοι ενδιαφέρονται για τους αρχαίους Έλληνες μαθηματικούς. Τους χρησιμοποιούν τις μεθόδους τους στην ανάπτυξη της οικονομίας τους. Ο βραβευμένος μαθηματικός Δημήτρης Χριστοδούλου λέει σχετικά: "Στην Αμερική, στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν...

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Η αναλογία της Χρυσής ΤομήςΤο Πυθαγόρειο Θεώρημα και οι συνέπειες τουΗ μέθοδος της Ανάλυσης και της Σύνθεσης

...

Καρτεσιανές συντεταγμένες


Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου - Σχολικό βιβλίο ΟΕΒΔ

Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου
Σχολικό βιβλίο ΟΕΒΔ

Περιεχόμενα
Μέρος Α  - Άλγεβρα - Στατιστική
Κεφ. 1. Εξισώσεις - Ανισώσεις
Κεφ. 2. Πραγματικοί αριθμοί
Κεφ. 3. Συναρτήσεις
Κεφ. 4. Περιγραφική στατιστική

Μέρος Β - Γεωμετρία-Στερεομετρία
Κεφ. 1. Εμβαδά επίπεδων σχημάτων - Πυθαγόρειο θεώρημα
Κεφ. 2. Τριγωνομετρία - Διανύσματα
Κεφ. 3. Μέτρηση κύκλου
Κεφ. 4. Γεωμετρικά στερεά - Μέτρηση στερεών

Απαντήσεις -Υποδείξεις
Ευρετήριο όρων
Βιβλιογραφία
Πίνακας τριγωνομετρικών αριθμών

1000 γενικαί ασκήσεις Τριγωνομετρίας μετά των λύσεων - Π. Βικάτος

Τίτλος: 1000 γενικαί ασκήσεις Τριγωνομετρίας μετά των λύσεων
319 λελυμέναι ασκήσεις, 80 ασκήσεις προς λύσιν
Τόμος Α΄
Συγγραφέας: Π. Βικάτος
Αθήναι 1975


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κεφ. 1. Τόξα, τριγωνομετρικοί αριθμοί
Κεφ. 2. Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος και διαφοράς τόξων
Κεφ. 3. Μετασχηματισμοί, γινόμενα
Κεφ. 4. Εξισώσεις
Κεφ. 5. Συστήματα, απαλοιφή, ανισότητες
Κεφ. 6. Κυκλομετρικαί συναρτήσεις


Πρόλογος
Εἰς τάς ἀσκήσεις αὐτάς προσπαθήσαμεν νά συνδέσωμεν τήν Ἄλγεβραν καί τήν Γεωμετρίαν μέ τήν Τριγωνομετρίαν, ὅπου, φυσικά, ἦτο δυνατόν. Καί ὄχι μόνον αὐτό. Ἀλλά καί τήν ἔννοιαν τῆς παραγώγου, ὡς εἶναι εἰς τό ἀναλυτικόν Πρόγραμμα τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, ἐχρησιμοποιήσαμεν διά τήν λύσιν ἀνισοτήτων καί τήν μελέτην τῶν τριγωνομετρικῶν συναρτήσεων. Καί τό σπουδαιότερον, ἀποδεικνύομεν τάς Ἀνισότητας Jensen's, αἱ ὁποῖαι δέν ἀναφέρονται εἰς κανένα βιβλίον τῆς Ἑλληνικῆς Βιβλιογραφίας. Ἡ χρησιμότης δέ αὐτῶν φαίνεται εἰς τήν ἀπόδειξιν τῶν Τριγωνομετρικῶν Ἀνισοτήτων Cauchy καί Ἀλγεβρικῶν τοιούτων.

Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου - Σχολικό βιβλίο ΟΕΔΒ

Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου 
Σχολικό βιβλίο ΟΕΔΒ

Περιεχόμενα:
Α Μέρος -  Άλγεβρα
Κεφάλαιο 1 - Αλγεβρικές παραστάσεις
Κεφάλαιο 2 - Εξισώσεις - Ανισώσεις
Κεφάλαιο 3 - Συστήματα γραμμικών εξισώσεων
Κεφάλαιο 4 - Συναρτήσεις
Κεφάλαιο 5 - Πιθανότητες

Β Μέρος Γεωμετρία - Τριγωνομετρία
Κεφάλαιο 1 - Γεωμετρία
Κεφάλαιο 2 - Τριγωνομετρία

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου - Σχολικό βιβλίο ΟΕΒΔ

Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου
ΟΕΒΔ

Περιεχόμενα :
Μέρος Α΄ Αριθμητική - Άλγεβρα
Κεφάλαιο 1 Οι φυσικοί αριθμοί
Κεφάλαιο 2 Τα κλάσματα
Κεφάλαιο 3 Δεκαδικοί αριθμοί
Κεφάλαιο 4 Εξισώσεις και προβλήματα
Κεφάλαιο 5 Ποσοστά
Κεφάλαιο 6 Ανάλογα ποσά - Αντιστρόφως ανάλογα ποσά
Κεφάλαιο 7 Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί

Μέρος Β΄ Γεωμετρία
Κεφάλαιο 1 Βασικές γεωμετρικές έννοιες
Κεφάλαιο 2 Συμμετρία
Κεφάλαιο 3 Τρίγωνα-Παραλληλόγραμμα-Τραπέζια

Μέρος Γ΄ Παράρτημα
Υποδείξεις - Απαντήσεις
Ευρετήριο όρων

Ευκλείδεια και Μη Ευκλείδεια ΓεωμετρίαΕρατοσθένης (276 π.Χ.-197 π.Χ.)


Η « Έξυπνη Πρόσθεση » του Gauss


Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011

Ασκήσεις Διδακτικής Απειροστικού Λογισμού

Ασκήσεις του Μαθήματος 
Διδακτικής Απειροστικού Λογισμού
Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Τμήμα Μαθηματικών

Νιοστή ρίζα πραγματικού αριθμού

Μαθηματικά για την Α΄ τάξη του Λυκείου

Νιοστή ρίζα πραγματικού αριθμού

  • Σύντομη θεωρία
  • Ερωτήσεις Σωστου - Λάθους
  • Ερωτήσεις πολλαπλης επιλογής
  • Ερωτήσεις Αντιστοίχισης
  • Λυμένες Ασκήσεις
  • Ασκήσεις για λύση

Συγγραφέας : Σπύρος Καρδαμίτσης - Μαθηματικός

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

Προτάσεις για την διδασκαλία της Διάταξης των Πραγματικών αριθμών - Α΄ Λυκείου

Διδακτικό υλικό 
σχολικού συμβούλου ΠΕ03 - 
Πρόδρομος Ελευθερίου
Θέμα : Προτάσεις για την 
διδασκαλία της Διάταξης 
Πραγματικών Αριθμών , Α΄ Λυκείου

Περιεχόμενα :
Σχέδια διδασκαλίας 5 διδακτικών ωρών .

Παράγραφοι νέου σχολικού βιβλίου :
2.2 Διάταξη πραγματικών αριθμών .
4.1 Οι ανισώσεις αx+β>0 , αx+β<0 .

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Τριγωνομετρία - Ν. Κουτίβας

Τριγωνομετρία
Περιέχει: 

• Θεωρίαν 
• 380 λελυμένας ἀσκήσεις 
• 660 ἀλύτους ἀσκήσεις
Συγγραφέας: Ν. Α. Κουτίβας
Έκδοση1971


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
I. Ὁρισμοί καί σχέσεις μεταξύ τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν
ΙΙ. Μελέτη των τριγωνομετρικῶν συναρτήσεων
ΙΙΙ. Σχέσεις μεταξύ τῶν στοιχείων τῶν εὐθυγράμμων τμημάτων
IV. Ἐξισώσεις, συστήματα, ἀπαλοιφή, ἀνισώσεις
V. Ἐπίλυσις τριγώνων

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων

Βασικές έννοιες των συναρτήσεων
Άλγεβρα Α Λυκείου
  • Συνοπτική θεωρία
  • Λυμένες ασκήσεις
  • Άλυτες ασκήσεις
του Γιώργου Καρτελιά

Περιεχόμενα :
1. Σύνολα
2. Η έννοια της συνάρτησης
3. Γραφική παράσταση συνάρτησης
4. Η συνάρτηση $$f\left( x \right) = ax + b$$
5. Μελέτη συνάρτησης

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

Η βοηθητική συνάρτηση και οι ανισοτικές σχέσεις

Άρθρο  : Η βοηθητική συνάρτηση και οι ανισοτικές σχέσεις
Συγγραφέας : 
Αθανάσιος Ατματζίδης - Μαθηματικός Μ.Ε.

Σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή στην Ανάλυση Γ΄ Λυκείου

Άρθρο : Σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή - Μαθηματικά Γ Λυκείου
Συγγραφέας : Νίκος Ιωσηφίδης - Μαθηματικός , Βέροια

Περιεχόμενα:
1. Μιγαδικοί Αριθμοί
1.1 Διάταξη μιγαδικών αριθμών
1.2 Μέγιστα και ελάχιστα στους μιγαδικούς αριθμούς
1.3 Γεωμετρικοί τόποι
2. Συναρτήσεις
2.1 Γινόμενο συναρτήσεων ίσο με μηδέν
2.2 Πεδίο ορισμού της σύνθεσης δυο συναρτήσεων
2.3 Μονοτονία συναρτήσεων
2.4 Συναρτήσεις 1-1
2.5 Κοινά σημεία των $${C_f}$$ και $${C_{{f^{ - 1}}}}$$
2.6 Περιττή συνάρτηση
2.7 Μονάδα μέτρησης τόξων
3. Όρια συναρτήσεων
4. Συνέχεια συνάρτησης
5. Παράγωγοι
5.1 Πεδίο ορισμού της παραγώγου συνάρτησης
5.2 Παραγώγιση εξίσωσης
5.3 Παραγώγιση ανισοτήτων
5.4 Εξίσωση εφαπτομένης καμπύλης
5.5 Θεωρήματα Rolle και μέσης τιμής
5.6 Μονοτονία συνάρτησης
5.7 Ακρότατα συνάρτησης
5.8 Καμπυλότητα - σημεία καμπής
5.9 Σημεία τομής ασύμπτωτης με την $${C_f}$$

Η διδασκαλία της Ανάλυσης στην Γ΄ Λυκείου

Άρθρο : Η διδασκαλία της Ανάλυσης στην Γ΄ Λυκείου
Συγγραφέας : Θεόδωρος Κουφός - Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03

Περιεχόμενα :
Περίληψη
1.Το σύνολο των πραγματικών αριθμών
2. Διδακτική προσέγγιση σε βασικές έννοιες της Ανάλυσης
2.1 Οι έννοιες του Ορίου και της Συνέχειας
2.2 Η έννοια της Παραγώγου
2.3 Το Ορισμένο Ολοκλήρωμα και η συνάρτηση $F\left( x \right) = \int\limits_a^x {f\left( t \right)} dt$
Επίλογος
Βιβλιογραφία

Μαθηματική Λογική

Άρθρο : Μαθηματική Λογική
Κέντρο ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Φλώρινας

Περιεχόμενα:
1. Προτασιακοί τύποι και προτάσεις
2. Ποσοδείκτες
3. Λογικοί σύνδεσμοι και σύνθετες προτάσεις
4. Πράξεις μεταξύ λογικών προτάσεων
5. Πίνακας τιμών αληθείας
6. Λογικοί τύποι - Αντιλογίες - Ταυτολογίες

Η Διδασκαλία της Λογικής στην Α΄ Λυκείου

Άρθρο Η Διδασκαλία της Λογικής στην Α΄ Λυκείου
ΣυγγραφέαςΑθανάσιος Γαγάτσης-Καθηγητής Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κύπρου

Περιεχόμενα:
Εισαγωγή
1. Μελέτες της Διδακτικής των Μαθηματικών πάνω στην Λογική
2.Η έρευνα για την αξιολόγηση της διδασκαλίας της Λογικής στην Α΄ Λυκείου
3. Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων
4. Παρατηρήσεις - Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία
Παράρτημα

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

Συνεπαγωγές και Ισοδυναμίες

Άρθρο : Συνεπαγωγές και Ισοδυναμίες-
Προτάσεις διδακτικής διαχείρισης ,σχόλια και παρατηρήσεις 
(Στο πλαίσιο του σχολικού 
βιβλίου Άλγεβρα Α΄ Λυκείου , 2010).
Συγγραφέας : Δημήτρης Ντρίζος - Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03

Σημειώσεις Διαφορικού Λογισμού μιας Μεταβλητής

Σημειώσεις Διαφορικού Λογισμού μιας Μεταβλητής
Συγγραφέας : Κυριάκος Μαυρίδης

Περιεχόμενα :
1. Σύνολα
2. Συναρτήσεις
3. Ακολουθίες 
4. Σειρές
5. Όριο Συνάρτησης
6. Συνέχεια Συνάρτησης
7. Παράγωγος Συνάρτησης
8. Λυμένες Ασκήσεις
9. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Άρθρο : Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια
Συγγραφέας : Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος - Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03 Αρκαδίας-ΛακωνίαςΠεριεχόμενα:
Εισαγωγή
1. Ο πίνακας αλήθειας της συνεπαγωγής
2. Φυσική και Λογική Συνεπαγωγή
3. Υποθετικές προτάσεις και Διδακτική
Βιβλιογραφία

Συλλογή από Όρια

Συλλογή από Όρια
Περιεχόμενα:
1. Σύντομη εισαγωγή στην θεωρία των Ορίων
2. Προβλήματα
3. Λύσεις

Μαθηματική Επαγωγή

Άρθρο : Μαθηματική Επαγωγή
Συγγραφέας : Μιχάλης Λάμπρου - Καθηγητής  Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης


Περιεχόμενα :
1. Ιστορική Εισαγωγή
2. Προκαταρκτικά
3. Κανονικότητες
4. Διαιρετότητα
5. Ανισότητες
6. Παραλλαγές της επαγωγής
7. Επίνοιες
8. Δυσκολότερες ερωτήσεις
9. Λύσεις ασκήσεων

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Χρήσιμα θέματα της θεωρίας των Ορίων

Άρθρο : Χρήσιμα θέματα της θεωρίας των Ορίων
Συγγραφέας : Μάριος Ελευθεριάδης
BLOG: http://math.pblogs.gr/

Τα βασικά Θεωρήματα του Διαφορικού Λογισμού

Άρθρο : Τα βασικά     
θεωρήματα του Διαφορικού
Λογισμού - Τα θεωρήματα του Rolle , της Μέσης Τιμής και του Fermat . Οι συνέπειες του   
θεωρήματος της Μέσης Τιμής.

Συγγραφέας : Δημήτριος Ντρίζος - Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Δύο ενδιαφέροντα σημεία της Ανάλυσης

Άρθρο : Δύο ενδιαφέροντα σημεία της Ανάλυσης - Ένα στα τριγωνομετρικά ορια και ένα στην παραγωγισιμότητα συνάρτησης.

Συγγραφέας : Ιωάννης Παπανδρεόπουλος - Μαθηματικός.

Αόριστο Ολοκλήρωμα : Μια... αοριστολογικώς οριζόμενη έννοια

Άρθρο : «Αόριστο Ολοκλήρωμα» : Μια... αοριστολογικώς οριζόμενη έννοια.
Συγγραφέας : Ιωάννης Παπανδρεόπουλος-Μαθηματικός

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Η Εξεταστέα Ύλη των Μαθηματικών 2011-2012 της Δ΄ Τάξης του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου

Η εξεταστέα ύλη των   πανελληνίως εξεταζομένων μαθημάτων :
Μαθηματικά Ι
Μαθηματικά ΙΙ
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 
της Δ΄ Τάξης Εσπερινού του Επαγγελματικού Λυκείου        κατά το σχολικό έτος 2011-2012 .

Η Εξεταστέα Ύλη των Μαθηματικών 2011-2012 της Γ΄ Τάξης του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ.

Η εξεταστέα ύλη για τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα :
Μαθηματικά Ι
Μαθηματικά ΙΙ
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 
της Γ΄ Τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ.  κατά το σχολικό έτος 2011-2012 .

Κατανόηση Εκθετικής και Λογαριθμικής Συνάρτησης

Άρθρο : Πόσο καλά έχουμε κατανοήσει   την εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση;

Συγγραφέας : Μπάμπης Τουμάσης

Πηγή : Ευκλείδης Β΄ , Τεύχος 3 , 1994

Ανισότητες

Άρθρο : Ανισότητες

Συγγραφέας : Arthur Engel

Εισαγωγή - Μετάφραση : Χρόνης Στράντζαλος - Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μαθηματική Επιθεώρηση 1980 , Τεύχος 17 , Ελληνική Μαθηματική Εταιρία 

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Άλγεβρα Β Λυκείου - ΟΕΒΔ

Άλγεβρα Β Λυκείου
Συγγραφείς : Σ. Ανδρεαδάκης , Β. Κατσαργύρης , Σ. Παπασταυρίδης , Γ. Πολύζος , Α. Σβέρκος
ΟΕΒΔ

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Μαθηματικά Β Λυκείου Ύλη επιλογής - ΟΕΔΒ 1979

Μαθηματικά Β Λυκείου Ύλη επιλογής - ΟΕΔΒ 1979
Συγγραφείς: Κ. Ιορδανίδης, Δ. Λ. Καραγεώργος, Κ. Κωστάκης, Α. Μακρίδης, Β. Νασόπουλος
ΟΕΔΒ 1979


Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011

Το πασίγνωστο τοπίο των Windows XP! - Δέκα χρόνια μετά!Θεωρείται ως μια από τις διασημότερες φωτογραφίες του 20ου αιώνα. Πρόκειται για το πασίγνωστο wallpaper των Windows XP.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές .