Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Εισαγωγή LATEX στο Blogspot

Πώς μπορούμε να εισάγουμε μαθηματικό κείμενο στο blog μας ;


Πρώτος τρόπος.
Οδηγίες
1. Κάνουμε log in στο blog μας και μετά κλικ στο σχεδίαση (πάνω δεξιά)

2.Επιλέγουμε Προσθήκη gadget

3.Στο νέο παράθυρο επιλέγουμε το HTML/Javascript box και κάνουμε copy-paste τον παρακάτω κώδικα .(Δεν γράφω τίτλο για το box)

<script src="https://sites.google.com/site/abhiramfiles1/Home/blog-files/mathtex3.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> replaceMath( document.body );</script>

4.Επιλέγουμε Αποθήκευση και είμαστε έτοιμοι.

Δεύτερος τρόπος.
Οδηγίες
1. Κάνουμε log in στο blog μας και μετά κλικ στο σχεδίαση (πάνω δεξιά)


2. Κάνουμε κλικ στο επεξεργασία html.


3. Στον κώδικα που εμφανίζεται ψάχνουμε το πρώτο <head>


4. Δίπλα από το <head>  κάνουμε επικόλληση τον παρακάτω κώδικα

<script src='http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js' type='text/javascript'> MathJax.Hub.Config({  extensions: ["tex2jax.js","TeX/AMSmath.js","TeX/AMSsymbols.js"],  jax: ["input/TeX", "output/HTML-CSS"],  tex2jax: {      inlineMath: [ ['$','$'], ["\\(","\\)"] ],      displayMath: [ ['$$','$$'], ["\\[","\\]"] ],  },  "HTML-CSS": { availableFonts: ["TeX"] } }); </script>


5. Κάνουμε αποθήκευση και είμαστε έτοιμοι.


Τον κώδικα Latex τον πληκτρολογούμε ανάμεσα στα σύμβολα $.


Παράδειγμα :
 •   Γράφω σε μια νέα ανάρτηση το εξής μήνυμα:
           Η πιο διάσημη εξίσωση είναι  $e^{i\pi }+1=0$

 • Το αποτέλεσμα στην δημοσίευση θα είναι το εξής :
          Η πιο διάσημη εξίσωση είναι $\mathbf{e^{i\pi }+1=0}$

Καλή διασκέδαση! 
  3 σχόλια:

  1. Excellent Post.

   Hi , I am Sanjay Gulati , a mathematics teacher from India.

   I have a mathematics blog , please visit it at http://mathematicsbhilai.blogspot.com/.

   Please link my blog to your blog.

   Sanjay Gulati

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ιδιαίτερα χρήσιμη οδηγία κύριε συνάδελφε!

   ΑπάντησηΔιαγραφή

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Άδεια Creative Commons
  Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές .